Mính can mua pat dia nhom hay sat j cung dc gan phuoc wave100 heo 110 nha
co cai pat sat che ma gan vo an ko het dia nen mua ai co lien he 01288966780 nha
nt or dt cung dc