mình cần mua 1 cây bô AHM lon tròn full cổ , ống tiêu, cho wave dream , lon bạc càng tốt , giá khoảng 900 đổ lại ^^
liên hệ sdt 0949287080 , giao dịch cần thơ , sài gòn