Xả stress Hình zui làm bằng các kí tự

Thảo luận trong 'Ngoài lề - Xả stress' bắt đầu bởi Polime, 13/1/10.

Trạng thái chủ đề:
Không còn mở để tiếp tục thảo luận.
 1. Polime

  Polime
  Bằng A2

  Tham gia:
  8/1/10
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  321
  Reputation:
  0
  Mình đang sưu tầm những hình như thế này. Bác nào có hình nào độc thì góp vui nha.
  ______________$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$_____$_$_$
  _______________$$$$$$$____$$$$$$
  ________________$$$$$$$____$$$
  ________$__$_$____$$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$___$$$$$$$$$$
  __________$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
  _________________$$$$___$$$$$______$$$$
  _________________$$$_____$$$$$____$_$_$
  _______________$$$$_______$$$$
  ________________$_$_$_____$$$$
  __________________________$$$$
  _____________$$$$$$_______$$$$
  ___________$$______$$_____$$$$
  __________$$$______$$_____$$$
  ___________$$_____$______$$$
  ____________$$__________$$$
  ______________$$$___$$$$$
  ________________$$$$$

  ;:.......................
  '/.!!!_''_,,=====''
  / "/-'-'
  /_/  _____*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*________*_LoveS_*_____*yêu*_____ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________
  _____Anh_________Và_______
  ___Sẽ____(¯`v´¯)____Sẽ_____
  ___Mãi____`·.¸.·´_____Chỉ____
  ____Mãi____L0VE____Yêu_____
  ______Yêu_______Một_______
  ________Mình__Mình________
  ___________Em___________  ,cP"=-,
  ,$$P ``<!!,
  ._ `~=,.\,. c$$$ ;!>;, `<!
  _.-.=)$$$$$$$$$$$$ccc, c$$$$$ !!!!!>, <!
  .':J)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!; ,!
  ,d;:\"d$$$$$$$$$$$$P"" "?$$$$$ !!!!!!>`!
  z$$$$:$r?$$$$$$$$$$$",c$$$b,`?$$P ;<!!!!>'!
  ,$$$$$$$$$d$$$$$$$$$$$ $$""""?b $".</` ,;!'','
  ,,ccc,, .,c$$"""?$$$$$$$$$$$$$$$$ F d$$bc`P`$$. <!!!' ,/
  '` "?$$$$$$$$$$P .,,."$$$$$$$$$$$$$$ F' ?F4 $$$r```,<!'
  <!!!`;;`"$$$$$$$$ ,$$$$$$,"$$$$$$$$$$$$,4 z"J$$$$.`'`
  .!! ;!!!!; "$$$$$F,$F ,cc,"c`$$$$$$$$$$$$.P -",d$$$$$>
  `!! !!!!!!!-,`"?$b`$ J$P""" c`$$$$$$$$$$cc,=cd$$$$$$$$$$
  !! `!!!!!! ,`,; \` ?$ ".P$$$$$$$$$$$$r`$$$$$$$$$$F
  `!!,`!<!!;<! ,,,; b`=, ,$$$$$$$$$???"'nn c$$$$$F
  `!,` `'!!!<!!'' $$bc,,,cc$ $$$$$$$P",<` xMM>`$$$P"
  `'!!>;;,;;;!' 3$$$$$$$$$ """""? <!! ,dMMM> ?$"
  ```` 4?$$$$$$$ dn,, ```<``,dMMMMP L
  ?$$$$$$J$`MMMMMbML)MMMP",xMMh
  "?$$$$$$."4MMMP",nnmnMMMMMM
  bcccc,,% ,,,nMMMMMMMMMMMP
  ,c$$$$$$$ MMMMMMMMMMMMMP
  ,d$$$$$$$$$c`?"4MMMPPPP .
  z$$$$$$$$$$$$$ccccccccd$$$,.
  J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L b,
  ,;;;,,. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$C"$$$$P""-`$b
  ;!!!!!!((` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c,",xdMMMb`?$.
  <!!!!!!!!!!, 3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`MMMMMMb 4b
  !!!!!!''``'<!> zd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`MMMMMM>`$
  !!!' `< ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )MMMMM'JF
  !' c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:4MMMMP,$
  : .z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P MMMMP $F
  $ ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;MMMf dF
  $, ,zd$$$$$$$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MMM",$$
  $F ,zc$$$$$$$$$$$$$$$'c$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MP?'z$$$;
  $F ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$P d$$$$$$$$$$$$$$$$$$",M" ,d$$$$F
  ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F 4",c$$$$$$'
  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, ',$$$$$$$$
  ,$$$$$$$$$$$$$$$c,"?$$$$$$ d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r $$$$$$$$$
  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,"?$$$$ ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$P
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c "$$$L $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$'
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.`$$$L`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`$$$- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$L $$$$$$$
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, ,nMn ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$,?$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`MMMb "$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?$$$$$;
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h MMMMb "$$$$$$$$$$$$$$$$$b ?$$$$$
  ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'dMMMMMb ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`?$$$$c,. =nn,
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MMMMMMMb $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$- """??"=MMn,TMx
  3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",dPP"""TMMM, $$$$$$$$$$$$$F"""""xmbn,"Mb,`MMM )M
  b,$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"""= ' .,J"=n,`4M `$$$$$$$$???"xMMMMMn`TMMh 4M,`MMb M
  $$$$$$$$$$$$$$$$P",,c$$$",xn,"4MMb.4h `$$$$$$",nMn,"MMMMMn MMMx Mb MMP "
  $$$$$$$$$$??"",cc$$r ,nn,TMMMb,"MMb M `?$$ JMMMMMb 4MMMM,4MMM MP MP
  "z$$$cccc$$$$$$$$",MMMMMb,4MMM,)MM P $$.MMMMMMM>`MMMMM MMP M'
  "???$$$$$$$$P",nMMMMMMMM MMM>4M 3$4MMMMMMMM MMMMf4MP '
  "TTTMMMMMMMM MMP "TTMMMMMM MMP"
  `""

  _________________________`s
  __________________________s$______________s
  _________________________.s$$_____________s$
  ________________________s$$$’____________s$$
  ______________________.s$$$³´_______,___s$$$
  _____________________s$$$$³______.s$’___$$³
  ________________,____$$$$$.______s$³____³$
  ________________$___$$$$$$s_____s$³_____³,
  _______________s$___‘³$$$$$$s___$$$
  _______________$$____³$$$$$$s.__³$$s
  _______________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$____
  _______________`$$.____³$$$$$$$_$$$$___s³ <------ Feuer
  ________________³$$s____³$$$$$$s$$$³__s$’
  _________________³$$s____$$$$$s$$$$’__s$$
  _____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s$$³__s
  ______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³__s$
  ______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
  _____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
  ____________s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´
  ___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§ §§§s$,
  ___________³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§ §§§§§§§§s
  ___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§
  ___________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§
  ____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§³
  _____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§³
  ______________³§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§³
  ________________³§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§³
  __________________³§§§§§§§§§§§§§§§ ³
  ____________________³§§§§§§§§§§§³
  _______________________³§§§§§³
  _________________________³§
  .............*.......** *
  .............***..*.*****
  ..............**..**.....*
  .............***.*..*.....*
  ............****.....**...******
  ...........*****......**.*......**
  ..........*****.......**........*.**
  ..........*****.......*.......*
  ..........******.....*.......*
  ...........******....*......*
  ............********.......*
  ................*******.**
  ..*******..........**
  ...*******.........*
  ....******.........* *
  .....***...*.......** <------ Rose
  .............*........*
  .........****.*...*
  .......******..*..*
  ......*******...*.
  ......*****......*
  ......**.........*
  .......*.........*
  ...............*.*
  ................**
  ................*
  ................*
  ................*
  ................*
  ...............*
  ...............*
  ..............*

  _______________________,:cc,,,;.
  _______________,c$$$$$$;$$$$$$$$$$$c,
  ___________c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C,
  ________c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C.
  _____C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$d$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  __________$$$$$$$(..)$$$$$$$$$$$$(..)$$$.
  ____________$$$$$(..)$$$$$$$$$$$$(..)$$$$
  _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
  _____________$$$$$$$$$$$????$$$$$$$$$$$$´
  ____________$$$$$$$$$..======..$$$$$$$;
  ___________$$$$$$$$$$$$$c....c$$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$$VVVVV$$$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  _______________________$$$$ <------------- Ente
  ____________________$$$$$$$$$$
  ___________________$.$$$$$$$$.$
  __________________$,$$$$$$$$$$.$
  _________________$.$$$$$$$$$$;.$
  ________________$.$$$$$$$$$$$$.$
  _________________$.$$$$$$$$$$$.$
  __________________$.$$$$$$$$$.$
  ___________________$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$
  ____________________CCC_CCC
  _____________________CC_CC
  ____________________CCC__CCC
  _______CCCCCCCCCCCCCCC__CCCCCCCCCCCCCCC
  ___CCCCCCCCCCCCCCCCCC____CCCCCCCCCCCCC  _########_______________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####______###______###_______________
  _########__#####___#####________________
  ___________#######__######______________
  __________################______________
  __________################______________ <------ IOY
  ___________###############______________
  ____________#############_______________
  _____________###########_____###___###__
  ______________#########______###___###__
  _______________#######_______###___###__
  ________________#####________###___###__
  _________________###_________###___###__
  __________________#___________#######___
  _______________________________#####____
  ________________________________________

  **********(¨`·.·´¨)**********
  ******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)******
  *(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
  **`·.¸.·´ *I LOVE YOU!*`·.¸.·´**
  *******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)*******
  ********`·.¸(¨`·.·´¨)..·´********
  ************`·.¸.·´************  Em đang sưu tầm mấy hình bằng kí tự như trên để gởi qua tin nhắn cho gf, pác nào có hình độc độc thì post lên cho em xin nha. Thank   
Trạng thái chủ đề:
Không còn mở để tiếp tục thảo luận.

Chia sẻ trang này