Bán phụ tùng HOT - PÔ Fure Neo ( Cao Cấp ) - Đồng hồ nouvo 5 - Pô EXCITER 2011 móc sẵn - Cổ pô Sâu 2 khúc cho Nou

Thảo luận trong 'Chợ xe - phụ tùng cũ các loại' bắt đầu bởi TH.14730, 27/2/13.

 1. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
  :85: :85: Thiện PôXe thân chào Anh Em Biker và 5giây :85: :85:

  Hiện nay ngoài chợ và thị trường ra rất nhiều loại pô như : Giả zin loại 1[SIZE=5],2 , gi[SIZE=5]ả zin [SIZE=5]đ[SIZE=5]ặc bi[SIZE=5]ệt , [SIZE=5]gi[SIZE=5]ả zin b[SIZE=5]ình d[SIZE=5]ân [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  :98:[SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5] Gi[SIZE=5]á c[SIZE=5]ả th[SIZE=5]ì cao nh[SIZE=5]ưng [SIZE=5]ch[SIZE=5]ất l[SIZE=5]ư[SIZE=5]ợng th[SIZE=5]ì r[SIZE=5]ất k[SIZE=5]ém [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]:82:[SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]

  [COLOR=#ffffff][B][SIZE=5]Đ[SIZE=5]ể Anh Em kh[SIZE=5]ông h[SIZE=5]ồi h[SIZE=5]ợp khi mua nh[SIZE=5]ững m[SIZE=5]ón h[SIZE=5]àng k[SIZE=5]ém ch[SIZE=5]ất l[SIZE=5]ư[SIZE=5]ợng ,[SIZE=5] Thi[SIZE=5]ện c[SIZE=5]ó [SIZE=5]l[SIZE=5]ấy v[SIZE=5]ề 1 s[SIZE=5]ố l[SIZE=5]oại p[SIZE=5]ô [SIZE=5][SIZE=5]t[SIZE=5]ốt[/SIZE][/SIZE][/SIZE] [SIZE=5]đ[SIZE=5]ể phục vụ AE[SIZE=5] v[SIZE=5]à c[SIZE=5]ó gi[SIZE=5]á cho AE tham kh[SIZE=5]ảo [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  :85:[SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]

  [B][COLOR=#0000ff]Dạo này thị trường có các loại pô Exciter giả zin giá 350 - 400k , Mình xin thông báo pô mình khác hoàn toàn với loại đó nhé , Sau đây là hình ảnh cho AE tham khảo để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng [/COLOR][/B]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
  [SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]Lu[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ôn [/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]đ[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ảm b[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ảo 1 [/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]đi[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ều [/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]:[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#ffffff][B]Ch[/B][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#ffffff][B]ất L[/B][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#ffffff][B]ư[/B][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#ffffff][B]ợng[/B][/COLOR] v[SIZE=5]à [B][COLOR=#ffffff]Uy T[/COLOR][/B][SIZE=5][B][COLOR=#ffffff]ín [/COLOR][/B]lu[SIZE=5]ôn [SIZE=5]đ[SIZE=5]ặt l[SIZE=5]ên h[SIZE=5]àng [SIZE=5]đ[SIZE=5]ầu cho AE Biker
  [COLOR=#ffffff]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=6]Chi ti[/SIZE][SIZE=5][SIZE=6]ết li[/SIZE][SIZE=5][SIZE=6]ên l[/SIZE][SIZE=5][SIZE=6]ạc :[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][B]0909 [/B][SIZE=5][B]105 922 ( Thi[/B][SIZE=5][B]ện )[/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5] Call tr[SIZE=5]ư[SIZE=5]ớc khi qua[/SIZE][/SIZE]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  Yahoo :thienpo94@yahoo.com.vn

  FaceBook :
  http://www.facebook.com/thien.drag

  Địa chỉ : 48/1b đường 5A , phường Bình hưng hòa A , Q.Bình Tân (AE xem hàng và[SIZE=5] giao d[SIZE=5]ịch t[SIZE=5]ại nh[SIZE=5]à ri[SIZE=5]êng m[SIZE=5]ình lun nh[SIZE=5]é[SIZE=5]) AE vào Share vietbando.com : 440 đường Bình Long , quận tân phú , tới đầu hẻm call Thiện ra rước cho dể nhé .

  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=6]S[/SIZE][SIZE=5][SIZE=6]ố TK cho A[/SIZE][SIZE=5][SIZE=6]E [/SIZE][SIZE=5][SIZE=6]ỡ xa[/SIZE][SIZE=5][SIZE=6] :[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5] [B]V[SIZE=5]ietcomebank , Nguy[SIZE=5]ễn H[SIZE=5]ữu H[SIZE=5]ạnh ,[/SIZE][/SIZE][/SIZE] 025 100 1277 660[/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]

  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [​IMG][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]

  [B]Chuyên cung cấp các loại pô Sỉ và Lẻ
  [/B][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=6]Th[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ông tin [/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]s[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ản ph[/SIZE][/COLOR][SIZE=5][COLOR=#0000ff][SIZE=6]ẩm :
  [/SIZE][/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  Cổ Pô con sâu các loại xe máy ( Cổ inox 302 , không đen , không rĩ sét , đi lâu sẽ vàng rất đẹp nhé )

  Cổ sâu Exciter 2007 - 2012 ( Giá bao gắn : 250k/1c )

  [​IMG]

  Cổ sâu Wave , Dream , Sirus, Jupiter , Future và các loại xe số ( Giá bao gắn : 200k/1c )

  [​IMG]

  Pô Exciter 2012 Zin : Cắt ngắn + Móc sẵn + Cổ sâu thái + Móc tiếng 4Road ( Ấm và cực hay nhé , không la làng la xóm , Exciter 2006 - 2012 gắn đều được )

  Giá : 800k/1c

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Pô Exciter 2012 ( Loại đặc biệt ) : Móc tiếng 4Road + Cổ sâu thái ( có mọc Yamaha 55p )

  Giá : 750k/1c


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Pô Exicter 2012 : Cổ thường ( 30 ) + móc tiếng 4Road ( móc 1->3 vách đều có hết nhé ) , '' Exicter 2007 - 2013 gắn vừa y không cần phải chế gì hết ''

  Giá : 450k/1c ( Móc giữ họng như Pô Zin lun nhé , khỏi sợ Hugo dòm ngó )


  [​IMG]

  Pô Exciter 2010 :( Tiếng 4Road bao ấm ) móc 1 -> 3 vách đều có , gắn cho Ex 2007 - 2012 ( Đã chế cổ sẵn )

  [​IMG]


  Pô Exciter 2010 :( Pô Êm như Pô Zin ) mở cổ 32 sẵn

  Giá : 600k/1c


  [​IMG]

  Pô Exciter 2012 cho Wave , Dream , Sirus , Jupiter ( các loại xe số thường ) :

  [​IMG]


  Pô Exciter 2012 ( Loại đặc biệt ) : Cắt ngắn + móc tiếng 4Road + Cổ sâu thái ( Có mọc Yamaha 55p luôn nha AE )

  Giá : 650k/1c

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Pô Exciter 2012 :
  Móc tiếng 4Road + Cổ sâu

  Giá : 600k/1c

  [​IMG]

  Pô Exciter 2012 : Cắt ngắn + móc tiếng 4Road + Cổ thường

  Giá : 450k/1c

  [​IMG]

  Pô Exciter 2012 : Móc tiếng 4Road + Cổ thường

  Giá : 450k/1c


  [​IMG][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]

  [COLOR=#0000ff][B]Pô tứ giác TKC dành cho Exciter , tam giác Wave và Sirus : ( Pô êm và ấm , ông tiêu tháo ráp tăng chỉnh lớn nhỏ nếu AE thích )[/B][/COLOR]

  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [​IMG]


  Pô tam giác TKC cho Wave và Sirus , Dream , Jupiter v..v

  Giá : 600k/1c

  [​IMG]
  [​IMG]
  [SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
  [B][COLOR=#0000ff]Pô tứ giác TKC cho Exciter 2007 - 2012 :[/COLOR][/B]

  [B]Giá : 700k/1c
  [/B]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Pô Future Neo ( loại đặc biệt ) : Móc tiếng 4Road + Cổ sâu thái 7 khúc , cho Wave - Dream - Sirus , Xe zin và độ đi đều được , Mọc Honda Ghosi 125 đầy đủ , nước xi leng keng

  Giá : 450k/1c

  [​IMG]
  [​IMG]

  Pô Wave AnFa 110 ( Đít tròn ) : Móc tiếng 4Road

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Pô Honda 2004 :
  Móc hơi ( CXN ) + Cổ sâu

  Giá : 270k/1c

  [​IMG]
  [​IMG]

  Pô Future giả zin ( đúng loại đặc biệt ) : Hơi ra như pô zin , tiếng zin , nước xi leng keng 9/10 zin , mọc HonDa 125 y như hãng

  [​IMG]
  [​IMG]


  Đặc Biệt : Khi AE mua pô của Thiện nếu có nhu cầu thay cổ Sâu thái thì sẽ có giá cực kì TỐT nhé

  Tất cả sản phẩm bên Thiện đều được bao công lắp ráp nhé AE , Máy hàn gió đá , CO2 và thợ đầy đủ , bao canh lại xăng gió cho AE khi lắp ráp Pô tại nhà mình

  Dịch vụ sơn Pô : Ốp pô , Pô
  ( bao tháo ráp ) đảm bảo kỹ và đẹp , nước sơn không thua kém trong hãng nha AE , Giá : 80k/1c :81:

  AE có nhu cầu tư vấn , hỏi đáp gì thì cứ Call , hoặc liên hệ qua Yahoo của Thiện nhé  AE đừng quan trọng bề ngoài và giá cả của cây pô quá mà quên đi chất lư[SIZE=6]ợng b[/SIZE][B][SIZE=6]ên trong nh[/SIZE][/B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=6]é !!! Pô của Thiện là đặt lò riêng nhé , không phải lấy chung như ở ngoài chợ , nên có loại mắc hơn và cũng có loại rẽ hơn giá thị trường , Nhưng mình đảm bảo chất lượng và có bảo hành cho AE chơi [/SIZE][/B][/COLOR]

  [SIZE=6][B]Ch[/B][/SIZE][SIZE=5][SIZE=6][B]ân th[/B][/SIZE][SIZE=5][SIZE=6][B]ành c[/B][/SIZE][SIZE=5][SIZE=6][B]ảm [/B][/SIZE][SIZE=5][SIZE=6][B]ơn AE Biker và 5giây gần xã đã ủng hộ mình [/B][/SIZE][SIZE=5][SIZE=5][SIZE=5]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  Thân chúc Anh Em sức khỏe và thành công trong cuộc sống
   
  Sửa lần cuối: 11/8/13
 2. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
  Một số hình ảnh cho AE tham khảo :

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối: 14/7/13
 3. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
  UP , AE nào mở hàng đầu tiền thì sẽ có giá cực Tốt nhé , hehe
   
 4. ehefantasy

  ehefantasy
  Bằng A2

  Tham gia:
  16/10/12
  Bài viết:
  373
  Được thích:
  22
  Reputation:
  0
 5. jonyvinh

  jonyvinh
  Bằng A2

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  193
  Được thích:
  5
  Reputation:
  0
  đồng hồ novo có mắt đọc luôn k pro?
   
 6. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
  Có đầy đủ hết , chỉ k có cục CPU thôi nha pro
   
 7. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
 8. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
 9. TH.14730

  TH.14730 img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  24/7/12
  Bài viết:
  981
  Được thích:
  7
  Reputation:
  0
 10. quangduy

  quangduy img src="style/igvn/rank410.png">
  Bằng A4

  Tham gia:
  4/1/08
  Bài viết:
  602
  Được thích:
  5
  Reputation:
  0
  up phu nao.............up clip tieng po cho moi ng nghe di ban
   

Chia sẻ trang này